Afspraak maken - Bel Ons

Tanderosie

Tanderosie is de naam voor gebitsslijtage waarbij tandglazuur oplost onder invloed van de etsende werking van zuren. De betreffende zuren kunnen afkomstig zijn vanuit het lichaam zelf (bijv maagzuur bij braken of oprispen) of van buiten het lichaam; het gaat dan met name om zuren uit voedingsmiddelen. In het begin is deze gebitsaandoening moeilijk te herkennen. Tanderosie wordt pas zichtbaar naarmate de tanden gladder worden. Dat is vaak het moment waarop tanderosie als mogelijke oorzaak wordt aangewezen. In een volgende fase worden de tanden gevoeliger en op den duur kunnen er zelfs stukjes tandglazuur afbreken. Wellicht verrassend is dat tanderosie eerder ontstaat op gladde en schone tandoppervlakten.

Meerdere risicofactoren moeten tegelijkertijd aanwezig zijn om deze vorm van slijtage te veroorzaken. De mate van erosieve slijtage wordt bepaald door de frequentie en contactduur van zuren met het gebit. Voeding kan hierbij een rol spelen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zuren beter inwerken op tanden en kiezen en is er een verhoogde kan op tanderosie. Maar ook biologische factoren ( o.a. speekselvloed, buffercapaciteit van het speeksel en speekselsamenstelling) en gedragsfactoren (o.a. tandenknarsen, poetsen met een medium of harde tandenborstel, drinkgewoonten) kunnen een rol spelen. De erosieve werking kan worden vergroot door een combinatie van de zure inwerking met ongunstige biologische of gedragsfactoren. (bijv het in de mond laten bruisen van frisdranken)

Adviezen:
  • •  beperk het gebruik van zure voedingsmiddelen en dranken en houd deze zo kort mogelijk in 
  •    de mond
  • •  geen zure consumpties: 's nachts en vóór het naar bed gaan
  • •  geen zure consumpties 1 uur voor het tandenpoetsen en gebruik een zachte tandenborstel en
  •    een laag abrasieve (niet schurende) tandpasta
  • •  spoel direct met water na consumptie van een zuur product, voedingssupplementen en
  •     medicijnen
  • •   extra spoelen met fluoride mondspoelmiddel