Afspraak maken - Bel Ons

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:
  • softwareleverancier Vertimart patiëntenadministratie  
  • factoringmaatschappij FAMED B.V.
  • Vecozo
  • Uw tandarts, parodontoloog, orthodontist, collega mondhygieniste of kaakchirurg

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen. 
 
Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt. 
Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.