Afspraak maken - Bel Ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvelheeft de volgende passendetechnische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:
 • Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s. 
 • De software is alleen toegankelijk voor Aagje van den Heuvel 
 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd. 
 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel. 
 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.  
 • Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt. 
 • Binnen het patiënten systeem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
 • Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden. 
 • Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel hanteerd een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd. 
 • Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd. 
 • Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken. 
 • Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt. 
 • Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel heeft kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM-document veelgestelde vragen privacy en “patiëntenrechten”.