Afspraak maken - Bel Ons

Algemene overwegingen

Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.
Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:
  • Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd. 
  • Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacyverklaring.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting. 
  • Op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren. 

Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Aagje van den Heuvel belast met privacy beleid is voor patiënten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens. 

Contactpersoon: Praktijk voor mondhygiëne Aagje van den Heuvel
Naam contactpersoon praktijk:          Aagje van den Heuvel
Praktijkadres: parelhoenstraat 44
Postcode: 3815 AG
Plaats: Amersfoort
Emailadres: info@mondzorgamersfoort.nl
Telefoonnummer: 0338870098